Contact

Algemene verkoopvoorwaarden

  Oeps ... Deze Nederlandse versie is verouderd. De referentieversie is in het Frans (21 November 2019).
  De bijgewerkte Nederlandse vertaling zal zo snel mogelijk online zijn.
 1. Toepassingsgebied

  1. Door zich te registreren op de QUANTEST-applicatie, erkent de gebruiker deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid te hebben gelezen en goedgekeurd.
  2. Deze voorwaarden komen overeen om te worden geaccepteerd door de gebruiker, zelfs als deze in tegenspraak zou zijn met zijn eigen algemene voorwaarden en / of bijzonderheden.
 2. Begin en einde van overeenkomst

  1. De testovereenkomst begint wanneer de klant op de knop "Bestellen" klikt.
  2. De overeenkomst eindigt met de levering van de resultaten van de bestelde tests enzovoort.
 3. Test prijzen, bestellingen en betalingen

  1. De prijsopgaven voor de test die door de klant is geconfigureerd, wordt automatisch berekend door de toepassing.
  2. De bestelling wordt gemaakt door op de knop "Bestellen" te klikken. De test wordt in productie genomen na ontvangst van een aanbetaling van 30% van het bedrag van de bestelling.
  3. Het saldo van 70% van de bestelling is betaalbaar wanneer de testresultaten beschikbaar worden gesteld.
 4. Nauwkeurigheid van de door QUANTEST te testen gegevens

  QUANTEST-testtechnologie is uiterst gevoelig voor de nauwkeurigheid van de gegevens die worden getest. Onjuiste gegevens leiden ook tot een onjuist resultaat.
 5. Aansprakelijkheid van de KLANT

  1. De KLANT is als enige en uitsluitend verantwoordelijk voor de aanwervingsbeslissingen en interne herclassificaties die hij voor zijn bedrijf.
  2. Wat de kandidaten betreft, mogen de persoonsgegevens waarover de KLANT beschikt, niet toelaten dat derden een verband leggen tussen de resultaten van onze tests en de geteste personen. De KLANT verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van onze tests te bewaren.
 6. Aansprakelijkheid van QUANTEST

  1. QUANTEST kwantificeert de overeenkomst tussen de persoonlijkheid van een kandidaat en de vereisten van de positie die moet worden ingevuld. De afzonderlijke resultatenbladen die aan de KLANT worden verstrekt, zijn voor hem/haar een beslissingsondersteunend hulpmiddel zonder dat de verantwoordelijkheid van QUANTEST om welke reden dan ook tot de oorzaak kan komen.
  2. Waarschuwing met betrekking tot criterium 7 en 8 van de rekruteringstest (fysieke en psychische toestand). De waarde gemeten door de test is van bio-energetische aard. Deze twee waarden geven de werkgever een nuttige en verifieerbare aanwijzing van een arts, de enige die gekwalificeerd en bevoegd is om de juistheid ervan te bevestigen.
 7. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

  De QUANTEST-toepassing en de aan de KLANT gegeven werkdocumenten vallen onder de wettelijke bescherming van intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten. Ze behoren exclusief toe aan de ontwerper.
 8. Toepasselijk recht

  De contractuele relaties tussen QUANTEST en de KLANT worden beheerst door Belgisch recht met uitsluiting van alle andere rechten Elk procesvoering dat direct of indirect verband houdt met de contractuele relatie tussen QUANTEST en de KLANT valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Luik - België.

  © Algemene voorwaarden QUANTEST. Juni 2019